Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê trên như ý mạ vàng may mắn suôn sẻ H060G

1,368,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng trên gậy như ý, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9.5cm x 24cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng dê mạ vàng Danh Dương Phú Quý lớn H001G

8,190,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng chiêu tài lớn, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 25cm x 70cm + Khối lượng: 7kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê kéo xe bắp cải mạ vàng đại phát đại lộc H076G

1,098,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng kéo bắp cải trên đế thủy tinh, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 09cm x 15cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê mạ vàng đế gỗ ôn hòa tĩnh tâm H037G

2,380,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng bên bình vàng, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 13cm x 30cm + Khối lượng: 1.8kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê mạ vàng kéo bắp cải tài lộc tiền tài H007G

7,830,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng kéo bắp cải, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 53cm x 20cm x 52cm + Khối lượng: 8kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm

Vật Phẩm Phong Thủy – Thế Giới Vật Phẩm Phong Thủy – Đá Quý, Trang Sức, Linh Vật Phong Thủy