Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê trên như ý mạ vàng may mắn suôn sẻ H060G

1,368,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng trên gậy như ý, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9.5cm x 24cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng dê mạ vàng Danh Dương Phú Quý lớn H001G

8,190,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng chiêu tài lớn, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 25cm x 70cm + Khối lượng: 7kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê kéo xe bắp cải mạ vàng đại phát đại lộc H076G

1,098,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng kéo bắp cải trên đế thủy tinh, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 09cm x 15cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê mạ vàng đế gỗ ôn hòa tĩnh tâm H037G

2,380,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng bên bình vàng, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 13cm x 30cm + Khối lượng: 1.8kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê mạ vàng kéo bắp cải tài lộc tiền tài H007G

7,830,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng kéo bắp cải, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 53cm x 20cm x 52cm + Khối lượng: 8kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm

Tượng Tam dương khai nguyệt đỏ bên hoa mẫu đơn bột đá màu bình an may mắn H039G

3,660,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tam dương (ba con dê) khai nguyệt đỏ, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 14cm x 37cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được

Vật Phẩm Phong Thủy – Thế Giới Vật Phẩm Phong Thủy – Đá Quý, Trang Sức, Linh Vật Phong Thủy